Duyuru

Meclis Toplantı Duyurusu

Posted on 31 Oca 2017

Belediye Meclisi, 01.02.2017 Çarşamba günü saat 19:00’da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Şubat ayı meclis toplantısı yapılacaktır.

GÜNDEM

1- Açılış ve yoklama.
2- İmar konularının görüşülmesi.
3- Dilek ve temenniler, kapanış.