Duyuru

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 12’inci maddesine İstinaden Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde yapılan her türlü İlan ve Reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir. İlan ve Reklam Vergisi mükelleflerimiz, 2017 yılı birinci taksit ödemelerini 2 Mayıs 2017 tarihine rastlayan Salı günü mesai bitimine kadar Belediyemiz veznelerinden, kurumumuzun resmi adresi olan www.kastamonu.bel.tr adresinden ve Halkbank şubelerinden yapabileceklerdir.

Süresinde ödenmeyen vergiler için gecikme zammı tahakkuk ettirileceğinden, mükelleflerimizin vergi ödemelerini süresinde yapmaları menfaatlerine olacaktır.

KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI