Duyuru

İhale İlanı

Posted on 10 May 2017

Mülkiyeti Belediyemize ait Kuzeykent Mahallesi 1322 ada 18 nolu parselde bulunan 36 adet oto galerisinin; Belediye Meclisinin 08/05/2015 tarih ve 83 sayılı kararı ile Belediye Encümenin 03.05.2017 tarih ve 271 sayılı kararı ve Kuzeykent Mahallesi Muhtarlık Hizmet Binası Yanında Bulunan Büfe, Belediye Encümeninin 27.02.2017 tarih ve 132 sayılı kararı gereği 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.

1-İhale 22.05.2017 Pazartesi Günü Saat 15.00-17.30 saatleri arasında sıra numarası ile Belediye Encümeni huzurunda, Aktekke Mahallesi Barbaros Cad. No:5 de bulunan Belediye Hizmet Binasının 5. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2- Söz Konusu parsellerin kira muhammen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda belirtilmiş olup; ihaleye iştirak etmek isteyenler % 3 geçici teminatı ihale günü saat 10:00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı, Gelir Servisine yatırmaları veya Teminat Mektubunu (60 –altmış günlü) ihale saatinde Belediye Encümenine ibraz etmeleri zorunludur.

Döklümanı İndir