Duyuru

İhale İlanı

Posted on 12 Nis 2017

Mülkiyeti Belediyemize ait Taşınmazların;  Belediye Meclisinin 01.12.2016 tarih ve 127 sayılı kararı gereği, Belediye Encümenin 13.03.2017 tarih ve 161 sayılı kararı ile Aktekke Mahallesi 80 ada 110 nolu parselin,  Belediye Meclisinin 01.03.2017 tarih ve 34 sayılı kararı gereği, Belediye Encümenin 20.03.2017 tarih ve 177 sayılı kararı ile İnönü Mahallesi 1009 ada 198 nolu parselin satışı yapılacak olup,  Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve  83 sayılı kararı gereği ile,  Belediye Encümeninin 16.01.2017 tarih ve 42 sayılı kararı ile Atabeygazi Mahallesi 257 ada 1,2,4 ve 13 parselde bulunan Şeyhoğlu Konağı, Belediye Encümeninin 27.02.2017 tarih ve 132 sayılı kararı ile Kuzeykent Mahallesi Cumhuriyet Büfe, Belediye Encümeninin 06.03.2017 tarih ve 150 sayılı kararı ile Kuzeykent Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali 21 nolu il yazıhanesi ve 78 nolu Büro’ nun, Belediye Encümeninin 20.03.2017 tarih ve 175 sayılı kararı ile Akmescit Mahallesi 686 ada 1 nolu parselde bulunan 1,2,3,4,5,6,7,8 nolu (toplam :8 adet KİOSK), Belediye Encümenin 16.01.2017 tarih ve 43 nolu kararı ile Akmescit mahallesi 686 ada 1 nolu parselde bulunan 10 nolu Seyir Tepesi Restaurant-Kafeterya, Belediye Encümenin 20.03.2017 tarih ve 176  nolu kararı ile Aktekke Mahallesi 74 ada 28 nolu parselde bulunan Uçak Cafe Restaurant, Belediye Encümeninin 30.03.2017 tarih ve 190 sayılı kararı ile İsmailbey Mahallesi 21416 ada 24 parsel Turhan TOPÇUOĞLU  Şehir Parkında bulunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı KİOSK  (işyeri)’,  Belediye Encümeninin 10.04.2017 tarih ve 205 sayılı kararı ile İsmailbey Mahallesi 21416 ada 24 parsel Turhan TOPÇUOĞLU  Şehir Parkında bulunan 10-11 nolu işyeri, Belediye Encümeninin 10.04.2017 tarih ve 206 sayılı kararı ile İsmailbey Mahallesi 21416 ada 24 parsel Turhan TOPÇUOĞLU  Şehir Parkında bulunan 12 nolu işyeri,  Belediye Encümeninin 30.03.2017 tarih ve 191 sayılı kararı ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mas Plaza yanında bulunan büfe’ nin ve Belediye Encümeninin 10.04.2017 tarih ve 210 sayılı kararı ile Kuzeykent Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali 50 nolu il yazıhanesi ve 98 nolu Büro’ nun 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi  gereğince açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.

1-İhale 24.04.2017 Pazartesi Günü Saat 15:00-17:30 saatleri arasında Belediye Encümeni huzurunda, Aktekke Mahallesi Barbaros Cad. No:5 de bulunan Belediye Hizmet Binasının 5. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2- Söz Konusu parsellerin satış-kira muhammen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda belirtilmiş olup; ihaleye iştirak etmek isteyenler geçici teminatı ihale günü saat 10:00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı, Gelir Servisine yatırmaları veya Teminat Mektubunu  (60 –altmış günlü) ihale saatinde Belediye Encümenine ibraz etmeleri zorunludur.

Dökümanı İndir