haberler

İl çevre endeksinde Kastamonu lider

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan sonuçlara göre, Kastamonu ülke genelinde yapılan çevre temizliği araştırmalarında ilk sırada yer aldı.

TÜİK tarafından ilk defa yayımlanan illerde yaşam endeksi araştırmalarında, çevre konusunda Kastamonu liderliği kimseye bırakmadı. Ekonomik boyutların yanı sıra bireylerin yaşamlarında önemli rol oynayan toplumsal konuların ölçümüne yönelik araştırmalara da ağırlık veren TÜİK’in yaptığı bu araştırmada; konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam ve yaşam memnuniyeti olmak üzere 11 farklı araştırma parametresi göz önünde bulunduruluyor. Bireylerin bugünkü ve gelecekteki sağlık şartlarına ve sürdürülebilir yaşamına doğrudan etki yapan çevre konusunda yapılan araştırmalarda ise Kastamonu en temiz çevreye sahip il oldu. 0 ile 1 arasında değerler verilen ve 1’e yaklaştıkça daha iyi bir yaşam düzeyini ifade eden araştırma sonuçlarında Kastamonu, 0,8111 değeri ile en temiz çevreye sahip olduğunu resmi olarak da kanıtlamış oldu.

ÇEVRE ENDEKSİNİ BELİRLEMEDE BEŞ PARAMETRE KULLANILDI

TÜİK tarafından yapılan illerde yaşam endeksi araştırmasında, en temiz çevreye sahip ilin belirlenmesi için beş farklı kıstas göz önüne alınıyor. Kastamonu’nun birinci olmasını sağlayan bu beş kriter ise; PM10 istasyon değerleri ortalaması (Hava Kirliliği), kilometrekareye düşen orman alanı, atık hizmeti verilen nüfus oranı, sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı, belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı şeklinde belirlendi. Bu beş ölçütün baz alınarak yapıldığı araştırma ve incelemeler Kastamonu’nun il çevre endeksinde birinci olmasını sağladı.

KASTAMONULAR BELEDİYENİN HİZMETLERİNDEN MEMNUN

Araştırmanın sağlıklı sonuçlar vermesi açısından çeşitli araştırma yöntemlerinden faydalanan TÜİK, sayısal verilerin elde edilmesinde; belediyelerden gelen istatistikler, halk ile yapılan birebir görüşmeler ve yaşam memnuniyet araştırması sonuçlarını kullandı. Bu kapsamda ilimizde yapılan birebir görüşmelerde vatandaşların Kastamonu Belediyesi’nin temizlik hizmetlerinden de son derece memnun oldukları sonucu çıktı.

Yazar