haberler

‘Ülke fut­bolu gençlere yatırımla kalkınır’

Türkiye Fut­bol Fed­erasy­onu (TFF) Genç­lik Geliştirme Depart­manı Sorum­lusu Beşik­taşlı Eski Fut­bolcu Rasim Kara, Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ı ziyaret etti.

TFF tarafın­dan hay­ata geçir­ilen ‘Fut­bol YİBO’ pro­jesinin başlangıcını yap­mak üzere Kastamonu’ya gelen Rasim Kara, Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ı ziyaret ederek pro­jenin Kas­ta­monu merke­zli başlangıcının yapıla­cağını belirtti. Milli Takım­lar Fut­bol Direk­törü Fatih Terim’in de selam­larını getirdiğini ifade eden Kara, Terim’in ilerleyen gün­lerde tekrar Kastamonu’yu ziyaret ede­ceğini söyledi. Ziyaretinden dolayı Kara’ya teşekkür eden Babaş, Türk sporun­daki en önemli prob­lemin altyapı sorunu olduğuna dikkat çekti. Babaş; “Bizler gerek yerel yöne­tim gerekse Kastamonu’daki spor kulü­p­ler­imiz olarak altyapı çalış­malarına büyük önem veriy­oruz. Spor faaliyet­leri bir ilin önemli dinamik­lerinden ve şehre heye­can katıyor” dedi. Sportif faaliyetlere çok önem verdiğini söz­lerinde yineleyen Babaş, her gün en az iki saa­tini spora ayırdığını söyledi. Ayrıca Babaş; “Spor; insan­ları tanıştırıyor, kay­naştırıyor ve ortak amaç uğrunda aynı heye­canı yaşa­malarına vesile oluyor. Fut­bol YİBO pro­jesi de bu bağlamda çok önemli. Biz fut­bolun gelişmesi adına elim­iz­den gelen desteği veriy­oruz. Bu pro­jede genç yetenek­leri Türk Futbolu’na kazandıra­cak bir proje olarak ön plana çıkıyor. Ülkenin fut­bolu ancak gençlere yatırımla kalkınır” diye konuştu.

Yazar