haberler

Bisik­let yolu, minik ellerle yeşeriyor

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kas­ta­monu Belediyesi Çocuk Bakımevi’nin öğren­ci­leri ile bir­likte fidan dikti.
Kas­ta­monu Belediyesi Çocuk Bakımevi’nde eğitim-​öğretim faaliyet­lerini sürdüren öğren­ciler, doğa bil­incini aşıla­mak üzere düzen­le­nen etkin­likte, Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile bisik­let yol­unda fidan ve çiçek dik­tiler. Çocuk­ların ağaç ve doğa sevgisi ile büyümeleri yol­unda çok güzel ve anlamlı bir etkin­likte buluş­tuk­larını dile getiren Babaş; “Biz gele­ceğimizi emanet ede­ceğimiz bu çocuk­larımızın, en iyi koşullarda ve en yük­sek stan­dart­larda eğitim­lerini sürdüre­bilmeleri için elim­iz­den gelen tüm desteği veriy­oruz. Özel­likle çocuk­ların bu yaşlarda ala­cak­ları eğitim­ler, hafızalarında çok büyük yer edinecek­tir. Onların bu çağları, en mer­aklı olduk­ları ve öğrenme duygu­larının en üst seviyede olduğu çağlar. Biz de çocuk­larımızın eğitim­leri adına gerekli tüm desteği veriy­oruz” diye konuştu. Çocuk­ların aldık­ları eğitim­lerin yanı sıra, sosyal sorum­lu­luk pro­jeleri içinde de aktif olarak yer almalarının büyük önem arz ettiğini vur­gu­layan Babaş, çocuk­larda toplum­sal olay­lara duyarlılık uyandır­mak açısın­dan bu tarz etkin­lik­leri önemsedik­lerini ifade etti. Çocuk­lar etkin­lik kap­samında her­cai menekşe, süs iğdesi, mahoniya, çalı iğdesi ve ters gibi bitk­i­lerin dikim işlem­lerini gerçekleştirdiler.

Yazar