Day

Kasım 19, 2015

‘Tele­ferik’ için mali destek sözleşmesi imzalandı

Kas­ta­monu Saat Kulesi ile Seyran­gah Tepesi arasında, havadan ulaşım sağlay­a­cak ‘Tele­ferik Pro­jesi’ için mali destek sözleşmesi imzalandı. Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ın en önemli pro­jelerinden bir tanesi olarak göze çarpan ve toplam maliyeti 3,6 milyon TL’yi bulan ‘Tele­feri
Daha Fazla →

Babaş, Platin Dergisi’ne konuştu

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İş ve Ekonomi Der­gisi Platin’in Kasım sayısına özel açık­la­malarda bulundu. Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Platin Der­gisi şehirler ekinde Kastamonu’ya yöne­lik olarak yürüt­tük­leri çalış­maları anlattı. ‘Ilgaz Dağı’nın ötesin­deki vilayet Kas­ta­monu
Daha Fazla →

Bisik­let yolu, minik ellerle yeşeriyor

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kas­ta­monu Belediyesi Çocuk Bakımevi’nin öğren­ci­leri ile bir­likte fidan dikti. Kas­ta­monu Belediyesi Çocuk Bakımevi’nde eğitim-​öğretim faaliyet­lerini sürdüren öğren­ciler, doğa bil­incini aşıla­mak üzere düzen­le­nen etkin­likte, Belediye Başkanı
Daha Fazla →

‘Ülke fut­bolu gençlere yatırımla kalkınır’

Türkiye Fut­bol Fed­erasy­onu (TFF) Genç­lik Geliştirme Depart­manı Sorum­lusu Beşik­taşlı Eski Fut­bolcu Rasim Kara, Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ı ziyaret etti. TFF tarafın­dan hay­ata geçir­ilen ‘Fut­bol YİBO’ pro­jesinin başlangıcını yap­mak üzere Kastamonu’ya gelen Rasim Kara, B
Daha Fazla →

‘Gele­ceğin sağlam temel­lerini inşa ediyoruz’

Kas­ta­monu Belediyesi Çocuk Bakımevi, 2015 – 2016 eğitim öğre­tim yılında 32 öğren­cisi ile eğitim faaliyet­lerini sürdürüyor. 3 – 6 yaş gurubu öğren­cilere tam gün eğitim veren Kas­ta­monu Belediyesi Çocuk Bakımevi, alanında uzman öğret­men­leri ile öğren­ci­lerin yük­sek stan­dart­
Daha Fazla →

Oto­büs durak­ları temizleniyor

Kas­ta­monu Belediyesi, şehir merkezinde bulu­nan oto­büs durak­larının tem­i­z­lik işlem­lerini gerçekleştiriyor. Kas­ta­monu Belediyesi Ulaşım Hizmet­leri Müdür­lüğü, şehir merkezinde yer alan ve vatan­daşların en yoğun kul­lanım alanı olan oto­büs durak­larının tem­i­zliğini sağlıy
Daha Fazla →