haberler

Babaş’tan Hafta Sonu Mesaisi

Başkan Tahsin Babaş, Yap­tığı ve devam eden çalış­maları yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş hafta sonu mesaisin de şehrimiz genelinde yapılan ve devam eden çalış­maları yerinde inceledi ve kon­trol etti.

Plan­ladığı plan ve pro­jeleri bir bir yap­maya devam eden Başkan Babaş, “Göreve geldiğimiz gün­den bu tarafa tüm ekibim ve çalışma arkadaşlarımla bir­likte gece gündüz deme­den çalışıy­oruz ve her alanda da hizmet­ler­imiz ve çalış­malarımız devam ediyor.

Yaz sezonu gelmesi ile de çalış­malarımıza hız verdik, asfalt ve yol yapımına ağır­lık verdik.

Yük­lenici firma ile Seyrah­gah Tepesi’nde incelemel­erde bulu­nan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Seyran­gah Tepesi pro­je­sine fazlasıyla önemsedik­lerini söyley­erek, “Seyrah­gah Tepesi, Kastamonu’yu ziyaret ede­cek olan mis­afir­ler için eşsiz man­zarasıyla gözde bir mekan ola­cak­tır. Seyran­gah Tepesi pro­jesi, Şehitler Anıtı’ndan başlay­a­cak ve bölgede doğal bir park alanı oluşa­cak. Şehitler Anıtı’ndan yürüyüş yolu ile Saat Kulesi’ne gidile­cek. Saat Kulesi’nde de bir seyir kulesi ola­cak. Oradan da tele­ferik ile kale yol­una çıkıla­cak” dedi.

Kas­ta­monu Belediye Başkanı Tahsin Babaş; “Kastamonu’yu daha iyi yaşan­abilir ve örnek bir kent haline de getire­ceğiz” dedi.

1 2

3 4

5

Yazar