haberler

4 Yıldı­zlı Otel Pro­jesinin Startı Verildi

Eski KASKİ arazi­sine yapıla­cak olan en az 4 yıldı­zlı otel ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, yük­lenici fir­manın yapım çalış­malarına önümüzdeki gün­lerde başlay­a­cağını belirtti. Fir­manın güzel bir çalışma yap­tığını söyleyen Belediye Başkanı Tahsin Babaş, tasarım pro­jesinin kendi­ler­ine geldiğini ifade etti.

Pro­jenin biraz daha büyütülmek istendiğini söyleyen Babaş şu ifadeleri kul­landı: “Arka taraftaki mahalle­den bir sırayı daha pro­jeler­ine kat­mak istiy­or­lar. Onun için vatan­daşlarımı­zla bir araya geldik.
Yük­lenici Firma Arsa Sahip­leri İle Yemekte Buluştu

Yük­lenici Firma Sahibi Ali Yıldız; Otel Pro­jem­izin alanını genişlet­mek ve arka taraftaki arsaları da pro­jem­ize kat­mak istiy­oruz, bu alana 10 katlı bir blok yap­mayı plan­ladık­larını söyledi. Bunun için bu arsa da bulu­nan vatan­daşlarımı­zla Sayın belediye başkanımız Tahsin Babaş’ın katkılarıyla arsa sahip­leri ile tanış­mak ve onlarında fikir­lerini almak için bir araya geldik­lerini ifade etti.

Ali Yıldız, “Bu alanda vatan­daşımızın 2,350 metre kare bir toplam arsaları var, eğer anlaşır­sak o arsayı da pro­jem­ize kat­mak istiy­oruz ve bu alana 10 katlı bir konut bloku yap­mak istiy­oruz, bu proje de yer almak isters­eniz biz bunu değer­lendi­re­ceğiz. Bir hafta 10 gün içinde netleştirip, yoksa biz bu 2300 metre kare alanı mev­cut pro­jenin dışında tutup yolu­muza devam ede­ceğiz” dedi.

Yük­lenici Firma tarafın­dan orga­nize edilen tanışma pro­gramına Kas­ta­monu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Belediye Başkan yardımcı Ahmet Sevgilioğlu, Yük­lenici firma sahip­leri ve Mahalle sakin­leri katıldı.

1 (1) 2 3

Yazar