Day

Kasım 16, 2015

Babaş’tan Hafta Sonu Mesaisi

Başkan Tahsin Babaş, Yap­tığı ve devam eden çalış­maları yerinde inceledi. Belediye Başkanı Tahsin Babaş hafta sonu mesaisin de şehrimiz genelinde yapılan ve devam eden çalış­maları yerinde inceledi ve kon­trol etti. Plan­ladığı plan ve pro­jeleri bir bir yap­maya devam eden Başkan Ba
Daha Fazla →

4 Yıldı­zlı Otel Pro­jesinin Startı Verildi

Eski KASKİ arazi­sine yapıla­cak olan en az 4 yıldı­zlı otel ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, yük­lenici fir­manın yapım çalış­malarına önümüzdeki gün­lerde başlay­a­cağını belirtti. Fir­manın güzel bir çalışma yap­tığını söyleyen Belediye Başkanı Tahsin Babaş, tasarı
Daha Fazla →

Belediyemiz Katı Atık Arıtma İstasyonu

Belediyemiz Katı Atık Arıtma İsta­sy­onu şehrim­ize hizmet ederken…    
Daha Fazla →

Kas­ta­monu Belediyesi Bisik­let Yolu

Belediyemiz Bisik­let Yolu kafeterya ve kamelya yapım işleri devam etmektedir.  
Daha Fazla →

Behiçbey, Şey­hoğlu, Huma Hatun Kon­akları Restore Ediliyor

Belediyemiz tarafın­dan satın alı­nan Behiçbey, Huma Hatun ve Şey­hoğlu Kon­akların­daki restorasyon çalış­maları devam etmektedir.
Daha Fazla →

Diyanet İşleri, toplumu­muz en has­sas kurumlarından’ biridir.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ı ziyaret etti. Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkan­lığının Kastamonu’da düzen­lediği ‘Tecvit Çalıştayı’nın açılış pro­gramına katıl­mak üzere Kastamonu’ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehm
Daha Fazla →