TAHSİN BABAŞ

Belediye Başkanı
   E-Belediye
   Hizmet Standartları
   Cenaze İşlemleri
   İstek ve Şikayetler
   Meclis Kararları
   Komisyon Kararları
   Otopark Borç Sorgulama
   Acil Telefonlar
   Gezi Rehberi
 

 

1. Kastamonu Arkeoloji Müzesi:

 

Bina 1914-1917 yıllarında Mimar Kemalettin tarafından yapılmıştır. İttihat ve Terakki Cemiyeti, Türk Ocağı, Parti Binası ve İkinci istiklal Mahkemesi binası olarak kullanılmıştır.
Müzede, Roma, Bizans, Candaroğulları Beyliği ve Osmanlı dönemine ait arkeolojik eserler sergilenmektedir.
Cumhuriyet Caddesi üzerindedir.

 

2. Liva Paşa Etnografya Müzesi:

 

1879-1881 yıllarında Mirliva Sadık Paşa tarafından özel malikane olarak yapılmıştır. 1978 yılında Kültür Bakanlığınca kamulaştırılarak restorasyonu yapılmış 1997 yılında hizmete açılmıştır.
Kastamonu el sanatı ürünleri ve Kastamonu konağı malzemeleri teşhir edilmektedir.
Hepkebirler Mahallesi, Sakarya Caddesindedir.

 

 

3. 75. Yıl Cumhuriyet Evi

 

Bakım ve onarımı yapılarak 1998 yılında hizmete açılmıştır. Mahalli malzemelerle döşenmiştir.
Hepkebirler Mahallesi, 75. Yıl Cumhuriyet Sokaktadır.

 

4. Münire Medresesi El Sanatları Çarşısı:

 

Şehir merkezinde Nasrullah Camii’nin güney kısmında, kesme ve moloz taştan, 1746 yılında Reisü’l- Küttab Hacı Mustafa Efendi tarafından yaptırılmıştır. 23 odası ve revaklar restore edilerek Valilikçe el sanatları çarşısına dönüştürülmüştür. Çarşının her odasında el sanatları, ustaları tarafından ifa edilmekte ve ürünler satışa sunulmaktadır.

 

6. Saat Kulesi : 

 

Son dönem Osmanlı mimarisi özelliklerinde Vali Abdurrahman Paşa tarafından 1885 yılında yaptırılmıştır.

 

7. Kastamonu Kalesi :

 

Şehrin batı yakasında tabii kayalık üzerinde, 12. yy.da Bizanslılar tarafından yapılmıştır. Günümüzde görünen kule ve burçlar Candaroğulları ve Osmanlı döneminde yapılmıştır

 

8. Ev kaya Mezarı:

 

Bir kısmı M.Ö. 7. yy.da, bir kısmı M.S. 1. yy.da yapılmıştır. Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi yanında bulunmaktadır.

 

9. Şehinşah kaya Mezarı:

 

Üzerinde İsmail Bey Külliyesi’nin bulunduğu kayalığın doğu cephesindedir. M.S. 2. yy.da yapıldığı tahmin edilmektedir.

 

10. İsmail Bey Hanı (Kurşunlu Han):

 

Nasrullah Meydanı’nın batısındadır. 1460 yılında Candaroğlu İsmail Bey tarafından yaptırılmıştır.

 

11. Aşir efendi Hanı :

 

Nasrullah meydanının batı tarafındadır. Reisü’l-Küttab Hacı Mustafa Efendi tarafından yapımına başlanmış,oğlu Aşir Efendi tarafından 1748 yılında tamamlanmıştır.

 

12. Yanık Hanı (Kendir Kapanı):

 

Belediye Caddesinde Belediye binasının doğusunda bulunan han 1730 yılında Yanıkoğlu Hacı İsmail ağa tarafından yaptırılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

13. Cem Sultan Hanı (Karanlık Bedesten):

 

Eski adıyla Tellal Pazarı olarak bilinen İç Terziler Sokağındadır. Yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, Fatih Sultan Mehmet’in oğlu Cem sultan tarafından valilik yaptığı 1469- 1475 yılları arasında yapıldığı kesindir.

 

 

 

14. Deve Hanı :

 

İsmail Bey külliyesi içindedir. 1460 yılından önce Candaroğlu İsmail Bey tarafından yaptırılmıştır.

 

 

 

 

15. Hanönü İlçesi Kervansaray:

 

Hanönü ilçesinde yakın zamana kadar han olarak kullanılan kervansarayın yapım tarihi ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. 

 

 

 

 

MÜZELER VE TARİHİ ZENGİNLİKLER 

 

 

Tarihçesi birlerce yıl öncesine dayanan önemli uygarlıklar merkezi olan ve kültür şehri olarak gelişen Kastamonu zengin tarihi ve arkeolojik illerimizden biridir.
Taşköprü ilçesinde Pompeipolis (Zımbıllı)  harabeleri, Kastamonu Endüstri Meslek Lisesi yanında Ev-Kaya mezarı, İsmailbey Şehinşah kaya mezarları, Arslantaş mezar odası, Tekkeşin ve Ömerli köyleri arasında Kalenderağa kaya mezarları, Emirler köyünde Berat kaya mezarları, Kayalı köyünde İnönü mağaraları, Kavak köyünde Arı kayası, Baltacıkuyucağında Molla Ahmet kayası, Pınarbaşında Ilgarini Mağaraları arkeolojik alanlardan bir kaçıdır.
Kastamonu Arkeolojik ve Etnoğrafya Müzesi Batı Karadeniz bölgesinin Milli Sanat ve kültür kalıntılarının toplandığı bir müzedir. Müze binası Mimar Celaleddinbey tarafından 1909 yılında planı çizilmiş ve 1910 yılında İttihak ve Terakki Kulubü olarak inşa edilmiştir. İstiklal Savaşı yıllarında Kastamonu Gençlik Teşkilatı, sonra İstiklal Mahkemesi olarak kullanılmıştır. Daha sonra Halk Fırkası ve Türk Ocağı burada faaliyetini sürdürmüştür
Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Ağustos 1925 yılında Kastamonu’yu ziyaretinde Şapka ve Kıyafet İnkılabı bu binada ilan edilmiştir.
Bina 1940 yılında Eski Eserler Deposu olarak kullanılmıştır. 1952 yılında da Müze Müdürlüğü haline getirilmiştir. Müzede Jeolojik fosil kalıntıları ile Prehistorik çağlardan zamanımıza kadar gelen çeşitli medeniyetlerin kültür kalıntıları ve Etnoğrafik eserler teşhir edilmektedir.

 

 

ARKEOLOJİK KAZILAR

Kastamonu ilinde 2003 yılına kadar yapılan kazılar; 1984 yılında Arkeolojik olarak Taşköprü Zımbıllı Tepesi (Pompeipolis) kurtarma kazısı, 1981 yılında Kese köyü kurtarma kazısı, 1990 yılında Hacı Muharrem köyü Kız Kayası mevkii Mezar odaları kurtarma kazısı, 1991 yılında Taşköprü Germeç Derebeysi köyü mezar odaları kurtarma kazısı, 1993 yılı içinde Taşköprü Zımbıllı Tepesi kurtarma kazısı, 1994-1995-1996-1997 yılı içinde Devrekani Kınık köyünde Arkeolojik olarak kurtarma kazısı, 1997 Tosya Kürt Tepesi Tümülüsü kurtarma kazısı,  2001 yılında Kastamonu Merkez kasaba köyü Mahmutbey Camii sondaj ve temizlik çalışması, 2002 ve 2003  yılı Devrekani Kınık Köyünde Arkeolojik kazı yapılmış olup, buluntular İlimiz Müze Müdürlüğünde sergilenmektedir.

 

KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

 

İlimiz dahilinde İl Kültür Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan, amacı öğrencilere ve halka kitap sağlamak ve okuma alışkanlığı kazandırmak olan kütüphanelerden;
İlimizde 18 adet kütüphane mavcut olup, bu kütüphanelerde çalışan personel sayısı 17, 2003 yılı sonu itibariyle kitap sayısı 201.549 adet, okuyucu sayısı 257.869 kişidir.
Ayrıca, Kastamonu Kültür Merkezi binası içinde 1 adet tiyatro salonu ile Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğü ve sergi salonları bulunmaktadır.
İlimiz merkezi ve çevresinin turizm potansiyeli

 

 

 

Kastamonu ve çevresinin turizm potansiyeli 6 grupta toplanabilir;
a)       Orman ve Yayla turizmi
b)       Deniz Turizmi
c)       Tarihi eserler
d)       Mevsim turizmi (kış sporları v.b.)
e)       Atlı ve yaya yürüyüs turizmi
f)         Gastronomi turizmi

 

Batı Karadeniz  Bölgesinin doğal zenginliklerinden birini teşkil eden ormanlarımız doğanın bozulmamış her yöresinde çeşitli orman ürünleri, karlı tepelerinin eteklerinde başlayan yeşil bir örtü şeklinde uzanan yamaçların arasındaki derin vadilerde eğlenme, avlanma ve dinlenme imkanı vardır.
Ilgaz dağı kış sporları projesinin tamamının gerçekleşmesiyle turizm açısından daha büyük bir canlılığa sahip olacaktır. Kastamonu yöresi tarih öncesi prehistorik çağlardan günümüze dek birçok devletin yerleşme ve istila alanı olmasından yörenin hemen hemen her yerinde arkeolojik alanlar, ören yerleri, höyükler, tümülüsler, kaya mezarları ve tünelleri, mağara mağbetleri, kaya mihrapları, yaylalar ve kaleler gibi yerleşim alanları mevcuttur. Ayrıca kilise, cami, medrese, imarethane, hamam, çeşme ve türbe darülşifa, köprü, tarihi evler, yollar, yalı ve konaklar gibi anıtlar il ve ilçe yerleşim alanlarını süslemektedirler. Bu anıtların tanıtılması ve değerlendirilmesi ilimizin gelişmesi açısından faydalı olacaktır.
Karadeniz sahilleri doğal olarak dik yamaçlar halinde denize paralel bir şekilde kıyı şeridi boyunca uzanır. Uzanan bu dağların eteklerinde ise sahil şeridi boyunca yerleşim alanları (ilçeler ve köyler) kurulmuştur. Kıyışeridi boyunca koylar, körfezler, tabi limanlar ve pilajlar bulunmaktadır.
Ayrıca, ilimizde at turizmi pek yaygınlaşmamakla beraber bu tür sportif ve turizm faaliyetleri ilimizde sadece Daday ilçesinde bir şahsın kendi çaba ve gayretleri sonucu bir çiftlik yaparak at turizmini biraz daha geliştirmiştir.
Sonuç olarak; il turizminin gelişmesi ildeki potansiyeli değerlendirilecek müteşebbis çıkmasına, ilin tur güzergahı kapsamına alınmasına bağlıdır denilebilir.

 


1. Kastamonu Arkeoloji Müzesi:

 

Bina 1914-1917 yıllarında Mimar Kemalettin tarafından yapılmıştır. İttihat ve Terakki Cemiyeti, Türk Ocağı, Parti Binası ve İkinci istiklal Mahkemesi binası olarak kullanılmıştır.
Müzede, Roma, Bizans, Candaroğulları Beyliği ve Osmanlı dönemine ait arkeolojik eserler sergilenmektedir.
Cumhuriyet Caddesi üzerindedir.

 


2. Liva Paşa Etnografya Müzesi:

 

1879-1881 yıllarında Mirliva Sadık Paşa tarafından özel malikane olarak yapılmıştır. 1978 yılında Kültür Bakanlığınca kamulaştırılarak restorasyonu yapılmış 1997 yılında hizmete açılmıştır.
Kastamonu el sanatı ürünleri ve Kastamonu konağı malzemeleri teşhir edilmektedir.
Hepkebirler Mahallesi, Sakarya Caddesindedir.

 

3. 75. Yıl Cumhuriyet Evi

 

Bakım ve onarımı yapılarak 1998 yılında hizmete açılmıştır. Mahalli malzemelerle döşenmiştir.
Hepkebirler Mahallesi, 75. Yıl Cumhuriyet Sokaktadır.

 

4. Münire Medresesi El Sanatları Çarşısı:

 

Şehir merkezinde Nasrullah Camii’nin güney kısmında, kesme ve moloz taştan, 1746 yılında Reisü’l- Küttab Hacı Mustafa Efendi tarafından yaptırılmıştır. 23 odası ve revaklar restore edilerek Valilikçe el sanatları çarşısına dönüştürülmüştür. Çarşının her odasında el sanatları, ustaları tarafından ifa edilmekte ve ürünler satışa sunulmaktadır.

 

6. Saat Kulesi : 

Son dönem Osmanlı mimarisi özelliklerinde Vali Abdurrahman Paşa tarafından 1885 yılında yaptırılmıştır. 

 

Aktekke Mahallesi 37200 Kastamonu/Türkiye
Tel: +90 366 214 10 48 | Fax: +90 366 214 99 83